»
» شیفت اردیبهشت ماه موته
» شیفت اردیبهشت ماه امامزاده ابراهیم
»
» شیفت طرح نوروزی 93 پایگاه موته
» شیفت طرح نوروزی 93 پایگاه امام زاده ابراهیم
» لیست کشیک اسفند ماه 1393 پایگاه امامزاده ابراهیم
» لسیت کشیک اسفند ماه 93 پایگاه موته
» دوره تخصصی امداد و نجات در جاده در گلپایگان برگزار شد
» اعضای کانون دانشجویی هلال احمر گلپایگان به مناسبت روز صنعت پتروشیمی از پتروشیمی قائد بصیر بازدید کرد
درباره ما

پیوندهای روزانه
دیگر امکانات

فال حافظ

پیوندهای وبگاه
آرشیو مطالب
موضوعات مطالب
برچسب‌ها
+ نویسنده مدیر در جمعه هشتم فروردین ۱۳۹۳ |
افسران - پیام رهبری / نام سال 94: «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی»

 

 

 

 

شیفت اردیبهشت ماه موته
+ نویسنده مدیر در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
94/02/1 محمد خوشبویی علی عبیری &&& میثم بقایی سید میثم ساجد
94/02/2 محمد خوشبویی علی عبیری علیرضا فیاضی عباس فروغی میثم بقایی
94/02/3 ابوالفضل حاج نوروزی سید میثم ساجد عباس فروغی میثم بقایی مهرداد شهیدی
94/02/4 علی خوشنویسان محمد رضا بخشایش محمد خوشبویی مسعود شهبازی حسن تاجداری
94/02/5 علی خوشنویسان محسن زاهدی دانیال شایسته مسعود شهبازی حسن تاجداری
94/02/6 امیرحسین اسکندری محمدحسین کریمی محسن زاهدی دانیال شایسته سید میثم ساجد
94/02/7 امیرحسین اسکندری دانیال شایسته علیرضا فیاضی امیر نکونام سید میثم ساجد
94/02/8 محمد خوشبویی علی عبیری ایمان حاج عابدی امیر نکونام میثم بقایی
94/02/9 محمد خوشبویی مجید صبوحی علیرضا فیاضی امیر نکونام میثم بقایی
94/02/10 علی خوشنویسان عباس فروغی حمید رضا شهیدی نیما فضائلی مهرداد شهیدی
94/02/11 رضا یاوری عباس فروغی محمد رزاقی حمید رضا شهیدی نیما فضائلی
94/02/12 عباس فروغی محمد رزاقی حمید رضا شهیدی نیما فضائلی مسعود مهدوی 
94/02/13 محمد رضا بخشایش رضا یاوری محمد رزاقی دانیال شایسته مسعود مهدوی 
94/02/14 محمد خوشبویی رضا یاوری امیر حسین فروغی سید میثم ساجد مسعود مهدوی 
94/02/15 محمد خوشبویی علیرضا فیاضی ایمان حاج عابدی سید میثم ساجد حسن تاجداری
94/02/16 علیرضا فیاضی حسن تاجداری ایمان حاج عابدی میثم بقایی مسعود مهدوی 
94/02/17 احمدرضا نیازمند میثم بقایی عباس فروغی نیما فضائلی مهرداد شهیدی
94/02/18 امیر حسین فروغی محمدحسین کریمی عباس فروغی مسعود شهبازی نیما فضائلی
94/02/19 دانیال شایسته محمد رزاقی علی گرجی مسعود شهبازی مسعود مهدوی 
94/02/20 محمد رزاقی محمدحسین کریمی علیرضا فیاضی دانیال شایسته مسعود مهدوی 
94/02/21 محمد رزاقی میثم بقایی علی عبیری دانیال شایسته مسعود مهدوی 
94/02/22 محمد خوشبویی علی عبیری ایمان حاج عابدی سید میثم ساجد میثم بقایی
94/02/23 علیرضا فیاضی ایمان حاج عابدی عباس فروغی سید میثم ساجد مسعود مهدوی 
94/02/24 علی خوشنویسان احمدرضا نیازمند عباس فروغی نیما فضائلی مهرداد شهیدی
94/02/25 علی خوشنویسان محمدحسین کریمی محمد خوشبویی عباس فروغی نیما فضائلی
94/02/26 احمدرضا نیازمند محمد رزاقی محمد خوشبویی دانیال شایسته سید میثم ساجد
94/02/27 محمد رزاقی محمدحسین کریمی رضا یاوری دانیال شایسته سید میثم ساجد
94/02/28 محمد رضا بخشایش ابوالفضل حاج نوروزی محمد رزاقی نیما فضائلی مسعود مهدوی 
94/02/29 محمد رضا بخشایش ابوالفضل حاج نوروزی ایمان حاج عابدی نیما فضائلی مسعود مهدوی 
94/02/30 مجید صبوحی محمد رضا بخشایش ایمان حاج عابدی امیر نکونام مسعود مهدوی 
94/02/31 مجید صبوحی عباس فروغی امیر نکونام نیما فضائلی مهرداد شهیدی
شیفت اردیبهشت ماه امامزاده ابراهیم
+ نویسنده مدیر در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
94/02/1 سه شنبه محمد رضا بخشایش امیر نکونام &&& حسن تاجداری
94/02/2 چهارشنبه  محمد رضا بخشایش امیر نکونام علی اکبر آدینه محمدی حسن تاجداری
94/02/3 پنجشنبه  میلاد سلیمانی دانیال شایسته احمدرضا نیازمند احمد ربیعی
94/02/4 جمعه میلاد سلیمانی حمیدرضا زندی احمدرضا نیازمند میثم بقایی
94/02/5 شنبه  محمد رضا بخشایش رضا یاوری علیرضا خوشنویسان میثم بقایی
94/02/6 یکشنبه محمد رضا بخشایش رضا یاوری امیر حسین فروغی نیما فضائلی
94/02/7 دوشنبه  محمد رضا بخشایش ابوالفضل حاج نوروزی امیر حسین فروغی حسن تاجداری
94/02/8 سه شنبه علی اکبر آدینه محمدی ابوالفضل حاج نوروزی علی خدابخشی حسن تاجداری
94/02/9 چهارشنبه  محمد رضا بخشایش احمدرضا نیازمند سجاد ربیعیان حسن تاجداری
94/02/10 پنجشنبه  محمد رضا شیبانی امیر تقربی احمدرضا نیازمند احمد ربیعی
94/02/11 جمعه حمیدرضا زندی امیر تقربی احمدرضا نیازمند احمد ربیعی
94/02/12 شنبه  مسعود شهبازی محسن زاهدی امیرحسین اسکندری میثم بقایی
94/02/13 یکشنبه علی خدابخشی محسن زاهدی امیرحسین اسکندری میثم بقایی
94/02/14 دوشنبه  علی خدابخشی علی گرجی سجاد ربیعیان میثم بقایی
94/02/15 سه شنبه علی اکبر آدینه محمدی علی گرجی علی عبیری سید میثم ساجد
94/02/16 چهارشنبه  علی اکبر آدینه محمدی علی خدابخشی امیر نکونام سید میثم ساجد
94/02/17 پنجشنبه  امیر تقربی امیر نکونام محمد رضا شیبانی احمد ربیعی
94/02/18 جمعه امیر تقربی حمیدرضا زندی امیرحسین اسکندری سید میثم ساجد
94/02/19 شنبه  محسن زاهدی علی خوشنویسان رضا یاوری سید میثم ساجد
94/02/20 یکشنبه رضا یاوری محسن زاهدی امیرحسین اسکندری نیما فضائلی
94/02/21 دوشنبه  علیرضا خوشنویسان سجاد ربیعیان ابوالفضل حاج نوروزی حسن تاجداری
94/02/22 سه شنبه علی اکبر آدینه محمدی علی گرجی ابوالفضل حاج نوروزی حسن تاجداری
94/02/23 چهارشنبه  علی اکبر آدینه محمدی علی گرجی سجاد ربیعیان میثم بقایی
94/02/24 پنجشنبه  محمد رضا شیبانی میلاد سلیمانی امیر تقربی احمد ربیعی
94/02/25 جمعه علی خدابخشی حمیدرضا زندی امیر تقربی میثم بقایی
94/02/26 شنبه  مسعود شهبازی علی خدابخشی امیرحسین اسکندری حسن تاجداری
94/02/27 یکشنبه علیرضا خوشنویسان علی خدابخشی امیرحسین اسکندری حسن تاجداری
94/02/28 دوشنبه  علی گرجی سجاد ربیعیان دانیال شایسته حسن تاجداری
94/02/29 سه شنبه علی اکبر آدینه محمدی علیرضا خوشنویسان علی گرجی سید میثم ساجد
94/02/30 چهارشنبه  میلاد سلیمانی علیرضا خوشنویسان سجاد ربیعیان سید میثم ساجد
94/02/31 پنجشنبه  میلاد سلیمانی امیر تقربی علی اکبر آدینه محمدی احمد ربیعی
+ نویسنده مدیر در یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴ |
‏گزارش تصویری بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از طرح های نوروزی جمعیت هلال احمر استان اصفهان-گلپایگان‏


   
شیفت طرح نوروزی 93 پایگاه موته
+ نویسنده مدیر در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ |

تاریخ

نجاتگر 1

نجاتگر 2

نجاتگر3

راننده ست نجات

راننده آمبولانس

93/12/26

محمد رزاقی

امیرحسین اسکندری

میلاد سلیمانی

حمیدرضا زندی

مسعود مهدوی

93/12/27

رضا یاوری

محمد رزاقی

میلاد سلیمانی

امیر نکونام

مسعود مهدوی

93/12/28

رضا یاوری

محمد رزاقی

حمید رضا شهیدی

امیر نکونام

میثم بقایی

93/12/29

محمد رضا رجايي

(ميثم ساجد رزرو)

محمد خوشبویی

امیرحسین اسکندری

دانیال شایسته

نیما فضائلی

94/01/01

محمد رضا رجايي

(معمد خوشبويي رزرو)

علیرضا فیاضی

رضا یاوری

دانیال شایسته

نیما فضائلی

94/01/02

حمیدرضا زندی

ابوالفضل حاج نوروزی

امیرحسین اسکندری

حمید رضا شهیدی

نیما فضائلی

94/01/03

امیر تقربی

ابوالفضل حاج نوروزی

امیرحسین اسکندری

حمید رضا شهیدی

سید میثم ساجد

94/01/04

عباس فروغی

محمدرضا الخضیراوی

محمد خوشبویی

حمید رضا شهیدی

سید میثم ساجد

94/01/05

عباس فروغی

محمدرضا الخضیراوی

محمد خوشبویی

حمیدرضا زندی

نیما فضائلی

94/01/06

حمیدرضا زندی

محمد رزاقی

علیرضا فیاضی

حمید رضا شهیدی

نیما فضائلی

94/01/07

حمیدرضا زندی

محمد رزاقی

امیر تقربی

حمید رضا شهیدی

سید میثم ساجد

94/01/08

علی گرجی

محمد خوشبویی

علیرضا فیاضی

حمید رضا شهیدی

سید میثم ساجد

94/01/09

علی گرجی

محمد خوشبویی

امیر نکونام

حمیدرضا زندی

نیما فضائلی

94/01/10

مسعود شهبازی

محمد رزاقی

امیر نکونام

حمیدرضا زندی

نیما فضائلی

94/01/11

عباس فروغی

مسعود شهبازی

علیرضا فیاضی

دانیال شایسته

حسن تاجداری

94/01/12

امیر تقربی

علی گرجی

عباس فروغی

دانیال شایسته

حسن تاجداری

94/01/13

محمد خوشبویی

علیرضا فیاضی

امیر تقربی

امیر نکونام

سید میثم ساجد

94/01/14

محمد رزاقی

محمد خوشبویی

دانیال شایسته

امیر نکونام

سید میثم ساجد

94/01/15

دانیال شایسته

علی اکبر آدینه محمدی

امیرحسین اسکندری

امیر نکونام

سید میثم ساجد

شیفت طرح نوروزی 93 پایگاه امام زاده ابراهیم
+ نویسنده مدیر در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ |

تاریخ

ایام هفته

نجاتگر 1

نجاتگر 2

نجاتگر 3

راننده آمبولانس

93/12/26

سه شنبه

احمدرضا نیازمند

محمد نقي خوب بخت

محمد رضا شیبانی

حسن تاجداری

93/12/27

چهارشنبه

محمد رضا بخشایش

مسعود شهبازی

محمد رضا شیبانی

حسن تاجداری

93/12/28

پنجشنبه

احمدرضا نیازمند

محمد رضا بخشایش

عباس فروغی

حسن تاجداری

93/12/29

جمعه

محمد رضا بخشایش

محمد رضا شیبانی

عباس فروغی

میثم بقایی

94/01/01

شنبه

عباس فروغی

علی خدابخشی

علیرضا خوشنویسان

میثم بقایی

94/01/02

یکشنبه

مسعود شهبازی

علی خدابخشی

محمد رضا رجايي

(حسن تاجداري رزرو)

احمد ربیعی

94/01/03

دوشنبه

احمدرضا نیازمند

علیرضا خوشنویسان

محمد رضا رجايي

(نيما فضائلي رزرو)

احمد ربیعی

94/01/04

سه شنبه

احمدرضا نیازمند

محمد رضا بخشایش

علی اکبر آدینه محمدی

میثم بقایی

94/01/05

چهارشنبه

محمد رضا بخشایش

علیرضا خوشنویسان

علی اکبر آدینه محمدی

میثم بقایی

94/01/06

پنجشنبه

علی خدابخشی

رضا یاوری

دانیال شایسته

میثم بقایی

94/01/07

جمعه

محمد رضا شیبانی

رضا یاوری

علی اکبر آدینه محمدی

حسن تاجداری

94/01/08

شنبه

علی خوشنویسان

علی خدابخشی

محمد رضا شیبانی

حسن تاجداری

94/01/09

یکشنبه

علی خوشنویسان

علی خدابخشی

امیر تقربی

حسن تاجداری

94/01/10

دوشنبه

ابوالفضل حاج نوروزی

محمد رضا شیبانی

محمد رضا بخشایش

سید میثم ساجد

94/01/11

سه شنبه

ابوالفضل حاج نوروزی

محمد رضا شیبانی

محمد رضا بخشایش

سید میثم ساجد

94/01/12

چهارشنبه

علی خوشنویسان

علی خدابخشی

علی اکبر آدینه محمدی

احمد ربیعی

94/01/13

پنجشنبه

احمدرضا نیازمند

علی خدابخشی

محمد رضا بخشايش

(ميثم بقايي رزرو)

احمد ربیعی

94/01/14

جمعه

مسعود شهبازی

امیر تقربی

علی خوشنویسان

میثم بقایی

94/01/15

شنبه

مسعود شهبازی

امیر تقربی

علی خوشنویسان

میثم بقایی

لیست کشیک اسفند ماه 1393 پایگاه امامزاده ابراهیم
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ |
تاریخ ایام هفته نجاتگر 1 نجاتگر 2 نجاتگر 3 راننده آمبولانس
93/12/1 جمعه علی خدابخشی   محمد رزاقی میثم بقایی
93/12/2 شنبه  علی خدابخشی محمدنقی خوب بخت محمد رزاقی میثم بقایی
93/12/3 یکشنبه میثم بقایی محمدنقی خوب بخت میلاد سلیمانی حسن تاجداری
93/12/4 دوشنبه  ابوالفضل حاج نوروزی محمدرضا الخضیراوی میلاد سلیمانی حسن تاجداری
93/12/5 سه شنبه محمد رضا بخشایش علی خدابخشی علی اکبر آدینه محمدی سید میثم ساجد
93/12/6 چهارشنبه  علی خدابخشی امیر نکونام علی اکبر آدینه محمدی سید میثم ساجد
93/12/7 پنجشنبه  ابوالفضل حاج نوروزی حسین شمسعلی محمد رضا شیبانی احمد ربیعی
93/12/8 جمعه مسعود شهبازی محمد خوشبویی امیرحسین فروغی سید میثم ساجد
93/12/9 شنبه  مسعود شهبازی محمد خوشبویی علی خوشنویسان میثم بقایی
93/12/10 یکشنبه حسن تاجداری ابوالفضل حاج نوروزی محمدرضا الخضیراوی میثم بقایی
93/12/11 دوشنبه  امیرحسین اسکندری محمدرضا الخضیراوی محسن زاهدی حسن تاجداری
93/12/12 سه شنبه امیرحسین اسکندری محمد رضا بخشایش محسن زاهدی حسن تاجداری
93/12/13 چهارشنبه  علی خدابخشی علی اکبر آدینه محمدی احمدرضا نیازمند حسن تاجداری
93/12/14 پنجشنبه  علی خدابخشی محمد رضا شیبانی احمدرضا نیازمند احمد ربیعی
93/12/15 جمعه محمدنقی خوب بخت محمد خوشبویی محمد رزاقی سید میثم ساجد
93/12/16 شنبه  محمدنقی خوب بخت محمد خوشبویی محمد رزاقی سید میثم ساجد
93/12/17 یکشنبه محمدحسین کریمی ایمان حاج عابدی میلاد سلیمانی نیما فضائلی
93/12/18 دوشنبه  محمد رضا بخشایش ایمان حاج عابدی میلاد سلیمانی نیما فضائلی
93/12/19 سه شنبه محمد رضا بخشایش علی خدابخشی محسن زاهدی سید میثم ساجد
93/12/20 چهارشنبه  احمدرضا نیازمند   علی خدابخشی سید میثم ساجد
93/12/21 پنجشنبه  احمدرضا نیازمند امیر نکونام حمیدرضا زندی احمد ربیعی
93/12/22 جمعه امیرحسین فروغی میلاد سلیمانی حمیدرضا زندی نیما فضائلی
93/12/23 شنبه  مسعود شهبازی میلاد سلیمانی محمدحسین کریمی نیما فضائلی
93/12/24 یکشنبه حمید رضا شهیدی احمدرضا نیازمند دانیال شایسته سید میثم ساجد
93/12/25 دوشنبه  حمید رضا شهیدی احمدرضا نیازمند دانیال شایسته سید میثم ساجد
لسیت کشیک اسفند ماه 93 پایگاه موته
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ |
لیست کشیک عوامل پایگاه بین شهری  موته  در اسفند ماه   1393
نجاتگر 1 نجاتگر 2 نجاتگر3 راننده ست نجات راننده آمبولانس
امیر تقربی محمدحسین کریمی   مسعود شهبازی نیما فضائلی
امیر تقربی محمدحسین کریمی ایمان حاج عابدی مسعود شهبازی نیما فضائلی
امیرحسین اسکندری علیرضا فیاضی دانیال شایسته مسعود مهدوی  سید میثم ساجد
امیرحسین اسکندری محمد خوشبویی رضا یاوری دانیال شایسته نیما فضائلی
  محمد خوشبویی رضا یاوری عباس فروغی نیما فضائلی
حمیدرضا زندی علی گرجی علیرضا فیاضی عباس فروغی مسعود مهدوی 
علی خوشنویسان علی گرجی محمد رضا بخشایش حمیدرضا زندی مسعود مهدوی 
علی خوشنویسان محمدحسین کریمی محمد رضا بخشایش حمیدرضا زندی حسن تاجداری
محمدنقی خوب بخت محمدحسین کریمی میلاد سلیمانی امیر نکونام حسن تاجداری
محمدنقی خوب بخت علیرضا فیاضی میلاد سلیمانی امیر نکونام مسعود مهدوی 
ایمان حاج عابدی محمد خوشبویی عباس فروغی دانیال شایسته مسعود مهدوی 
ایمان حاج عابدی علی گرجی عباس فروغی دانیال شایسته مسعود مهدوی 
علی گرجی رضا یاوری علیرضا فیاضی حمیدرضا زندی نیما فضائلی
علی خوشنویسان رضا یاوری محمد رضا بخشایش حمیدرضا زندی نیما فضائلی
امیرحسین فروغی امیر تقربی محمد رضا بخشایش مسعود شهبازی میثم بقایی
محمد رضا شیبانی امیر تقربی عباس فروغی مسعود شهبازی میثم بقایی
محمد رضا شیبانی محمدرضا الخضیراوی عباس فروغی دانیال شایسته میثم بقایی
علیرضا خوشنویسان امیرحسین اسکندری محمدرضا الخضیراوی دانیال شایسته مسعود مهدوی 
ابوالفضل حاج نوروزی علیرضا فیاضی علی اکبر آدینه محمدی عباس فروغی مسعود مهدوی 
ابوالفضل حاج نوروزی رضا یاوری علی اکبر آدینه محمدی عباس فروغی حسن تاجداری
علی خوشنویسان رضا یاوری ابوالفضل حاج نوروزی حمید رضا شهیدی حسن تاجداری
علی خوشنویسان محمد رزاقی محمد رضا بخشایش حمید رضا شهیدی مسعود مهدوی 
محمد رضا شیبانی محمد رزاقی محمد رضا بخشایش حمید رضا شهیدی مسعود مهدوی 
محمد رضا شیبانی محمد رزاقی علیرضا فیاضی امیر نکونام میثم بقایی
محمد رضا شیبانی امير حسين سلطاني امیرحسین اسکندری امیر نکونام میثم بقایی
دوره تخصصی امداد و نجات در جاده در گلپایگان برگزار شد
+ نویسنده مدیر در دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ |

روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان خبر داد : با حضور کارشناسان معاونت امداد ونجات هلال احمر ، دوره تخصصی  امداد ونجات جاده در شهرستان گلپایگان برگزار گردید.

کریمیان رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان گفت : این دوره با هدف تقویت توان امدادی ، ارتقاء سطح آگاهی نجاتگران پایگاه های امداد ونجات هلال احمر گلپایگان برگزار گردید دو نفر از مربیان خبره معاونت امداد ونجات استان اصفهان به آموزش های لازم و به روز تئوری و عملی امدادی پرداختند .

وی افزود : این دوره آموزشی با حضور  30 نفر از نجاتگران پایگاه های امداد و نجات جاده ای شهرستانهای گلپایگان و خوانسار به مدت 4 روز در محل پایگاه شهدای امدادگر گلپایگان برگزار گردید و همچنین آموزش های عملی این دوره در محل خودرو های فرسوده شهرستان و با استفاده از خودرو نجات انجام شد

اعضای کانون دانشجویی هلال احمر گلپایگان به مناسبت روز صنعت پتروشیمی از پتروشیمی قائد بصیر بازدید کرد
+ نویسنده مدیر در دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ |
رئیس جمعیت هلال احمر گلپایگان گفت : به مناسبت روز صنعت پتروشیمی اعضای کانون دانشجویی هلال احمر گلپایگان از پتروشیمی قائد بصیر این شهرستان بازدید کردند .
http://bayan-news.ir/wp-content/uploads/2015/01/banner-2.jpg

 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان ، حمید رضا کریمیان هدف از این بازدید را آشنایی دانشجویان با محیط کار و رویارویی با مراحل و روند عملی کار ذکر کرد.
 
وی با اشاره به اهداف و اصول اساسی جمعیت هلال احمر ، خاطر نشان کرد : ارزیابی ها نشان از توانایی و مهارت نجاتگران و حضور موثر آنها در حوادث و فعالیت های هلال احمر دارد.
 
سپس مهندس امیر منصور فرتاب رییس مجتمع پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی و خیر مقدم به پرسنل و اعضای هلال احمر گلپایگان گفت : مشارکت و همکاری این دو ارگان جهت ارائه خدمات بهتر به عموم مردم و پر رونق ترشدن چرخه اقتصاد ، از اهداف و خواسته های ما می باشد .
 
گفتنی است در پایان این دیدار ، اعضای کانون دانشجویی هلال احمر به همراه کارشناسان پتروشیمی به بازدید از قسمت های مختلف این مجتمع پرداختند و با محیط و نحوه انجام روند کار از نزدیک آشنا شدند .

نمایشگاه آثار هنری و دستی هلال احمر در گلپایگان برپا شد
+ نویسنده مدیر در دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ |

 

 

رییس جمعیت هلال احمر گلپایگان روز پنجشنبه هنگام برپایی نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این نمایشگاه آثار برتر هنری و دستی جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر این شهرستان و شرکت کنندگان در کلاسهای آموزشی اوقاف فراغت این نهاد بمناسبت هفته وحدت در معرض دید عموم قرار گرفت.

'حمید رضا کریمیان' افزود: در این نمایشگاه بیش از 50 اثر برتر در زمینه های خیاطی، چرم دوزی، بافتنی و دیگر هنرهای دستی به تماشا گذاشته شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف تشویق و معرفی توانمندی های جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان برای آشنایی بیشتر شهروندان برپا شد، اظهار کرد: نمایشگاه تا روز شنبه 20 دی سال جاری در محل این جمعیت واقع در خیابان آیت الله گلپایگانی آماده بازدید عموم است

لیست کشیک دی 93 موته
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ |

تاریخ

ایام هفته

نجاتگر 1

نجاتگر 2

راننده ست نجات

راننده آمبولانس

01/10/93

دوشنبه

امیر تقربی

محمد رزاقی

مهرداد هادی

رضا مرادی

02/10/93

سه شنبه

امیر تقربی

محمد رزاقی

مهرداد هادی

رضا مرادی

03/10/93

چهار شنبه

سجاد خوب بخت

وحید ا... یاری

علی دهداری

احمد ربیعی

04/10/93

پنج شنبه

وحید ا... یاری

محمد خوشبویی

علی دهداری

سیدمیثم ساجد

05/10/93

جمعه

ابوالفضل حاج نوروزی

مهرداد هادی

حمیدرضا شهیدی

سیدمیثم ساجد

06/10/93

شنبه

محسن زاهدی

ابوالفضل حاج نوروزی

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

07/10/93

یکشنبه

حمیدرضا شهیدی

محسن زاهدی

مسعود شهبازی

نیما فضائلی

08/10/93

دوشنبه

دانیال شیسته

امیرحسین اسکندری

عباس فروغی

نیما فضائلی

09/10/93

سه شنبه

سجاد خوب بخت

دانیال شایسته

عباس فروغی

سیدمیثم ساجد

10/10/93

چهار شنبه

محمد خوشبویی

محسن زاهدی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

11/10/93

پنج شنبه

محسن زاهدی

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

12/10/93

جمعه

ابوالفضل حاج نوروزی

سجاد خوب بخت

حمیدرضا شهیدی

علی دهداری

13/10/93

شنبه

امیر نکونام

ابوالفضل حاج نوروزی

حمیدرضا شهیدی

علی دهداری

14/10/93

یکشنبه

امیر نکونام

محمد خوشبویی

نیما فضائلی

علی دهداری

15/10/93

دوشنبه

امیر تقربی

محمد خوشبویی

عباس فروغی

نیما فضائلی

16/10/93

سه شنبه

دانیال شایسته

امیر تقربی

عباس فروغی

سیدمیثم ساجد

17/10/93

چهار شنبه

علی جلالی

دانیال شایسته

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

18/10/93

پنج شنبه

علیرضا خوشنویسان

سجاد خوب بخت

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

19/10/93

جمعه

سجاد خوب بخت

رضا بخشایش

حمید زندی

علی دهداری

20/10/93

شنبه

حمیدرضا شهیدی

سجاد خوب بخت

عباس فروغی

علی دهداری

21/10/93

یکشنبه

محمد خوشبویی

علی خوشنویسان

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

22/10/93

دوشنبه

محمد خوشبویی

دانیال شایسته

رضا مرادی

نیما فضائلی

23/10/93

سه شنبه

دانیال شایسته

سجاد خوب بخت

مهرداد هادی

نیما فضائلی

24/10/93

چهار شنبه

علیرضا خوشنویسان

علی جلالی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

25/10/93

پنج شنبه

علی جلالی

رضا بخشایش

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

26/10/93

جمعه

رضا بخشایش

محمد رزاقی

حمید زندی

علی دهداری

27/10/93

شنبه

امیر نکونام

محمد رزاقی

حمیدرضا شهیدی

علی دهداری

28/10/93

یکشنبه

علی خوشنویسان

امیر نکونام

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

29/10/93

دوشنبه

امیر تقربی

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

نیما فضائلی

30/10/93

سه شنبه

محمد خوشبویی

امیر تقربی

مهرداد  هادی

نیما فضائلی

کشیک دیماه 1393 امامزاده ابراهیم
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ |

01/10/93

دوشنبه

رضا بخشایش

دانیال شایسته

میثم بقایی

02/10/93

سه شنبه

دانیال شایسته

رضا بخشایش

میثم بقایی

03/10/93

چهار شنبه

دانیال شایسته

علیرضا خوشنویسان

میثم بقایی

04/10/93

پنج شنبه

علیرضا خوشنویسان

سجاد خوب بخت

امین قشلاقی

05/10/93

جمعه

امیر تقربی

علی خوشنویسان

میثم بقایی

06/10/93

شنبه

علی خوشنویسان

عباس فروغی

احمد ربیعی

07/10/93

یکشنبه

محد رزاقی

رضا بخشایش

علی دهداری

08/10/93

دوشنبه

رضا بخشایش

محمد رزاقی

رضا مرادی

09/10/93

سه شنبه

حسین شمسعلی

رضا بخشایش

رضا مرادی

10/10/93

چهار شنبه

امیر تقربی

علی جلالی

میثم بقایی

11/10/93

پنج شنبه

عباس فروغی

علی جلالی

میثم بقایی

12/10/93

جمعه

علیرضا خوشنویسان

حمید زندی

میثم بقایی

13/10/93

شنبه

رضا بخشایش

حمید زندی

احمد ربیعی

14/10/93

یکشنبه

مسعود شهبازی

رضا بخشایش

رضا مرادی

15/10/93

دوشنبه

میثم بقایی

امیرحسین اسکندری

رضا مرادی

16/10/93

سه شنبه

رضا بخشایش

حسین شمسعلی

رضا مرادی

17/10/93

چهار شنبه

محسن زاهدی

محمدرضا بخشایش

علی دهداری

18/10/93

پنج شنبه

علی جلالی

محسن زاهدی

حسن تاجداری

19/10/93

جمعه

امیر تقربی

وحید ا... یاری

حسن تاجداری

20/10/93

شنبه

دانیال شایسته

ابوالفضل حاج نوروزی

احمد ربیعی

21/10/93

یکشنبه

مسعود شهبازی

ابوالفضل حاج نوروزی

احمد ربیعی

22/10/93

دوشنبه

امیرحسین اسکندری

محمد رزاقی

علی دهداری

23/10/93

سه شنبه

محمد رزاقی

حسین شمسعلی

رضا مرادی

24/10/93

چهار شنبه

امیر تقربی

دانیال شایسته

رضا مرادی

25/10/93

پنج شنبه

عباس فروغی

علی خدابخشی

حسن تاجداری

26/10/93

جمعه

ابوالفضل حاج نوروزی

عباس فروغی

حسن تاجداری

27/10/93

شنبه

میلاد سلیمانی

ابوالفضل حاج نوروزی

علی دهداری

28/10/93

یکشنبه

امیرحسین اسکندری

دانیال شایسته

رضا مرادی

29/10/93

دوشنبه

میلاد سلیمانی

امیرحسین اسکندری

احمد ربیعی

30/10/93

سه شنبه

علی خدابخشی

محمدرضا شیبانی

میثم بقایی

آزمون ارتقا درجه نجاتگران
+ نویسنده مدیر در یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳ |
سرفصل های آزمون کتبی

علایم حیاتی

ارزیابی

خفگی

خونریزی

پانسمان

تروماها

زمون کتبي ارتقادرجه نجاتگران/4شنبه 28آبانساعت12:30

مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی 1
+ نویسنده مدیر در شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ |
 

 
 
حماسه حسینی 1

امور جوانان جمعیت هلال احمر گلپایگان به مناسبت ایام محرم اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی مینمایند

منبع : کتاب حماسه حسینی جلد اول  نویسنده : استاد مطهری

دریافت کتاب الکترونیکی :  http://motahari.ir/fa/content/185

مهلت ثبت نام : 15 آبان 1393 با تماس با 57423193  امورجوانان

زمان آزمون 22 آبان 93 ساعت 11 سالن پراتیک

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد و کپی برداری از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است...