» سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 1393
» آزمون ارتقا درجه نجاتگران
» مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی 1
» شیفت آبان ماه موته
» شیفت آبان ماه امامزاده ابراهیم
»
»
» لیست کشیک موته شهریور
» کشک پایگاه سعید آباد شهریور
» کشیک مرداد
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 1393
+ نویسنده مدیر در جمعه هشتم فروردین 1393 |

باز هم با امر تو تجدید بیعت میکنیم
عرصه اقتصاد و فرهنگ را حمایت میکنیم
تحریم و سختی آن که جای خود ، بدان آقای من
ما تمام هستی خود را فدایت میکنیم “سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد

http://www.daqianus.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF.jpg

آزمون ارتقا درجه نجاتگران
+ نویسنده مدیر در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 |
سرفصل های آزمون کتبی

علایم حیاتی

ارزیابی

خفگی

خونریزی

پانسمان

تروماها

زمون کتبي ارتقادرجه نجاتگران/4شنبه 28آبانساعت12:30

مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی 1
+ نویسنده مدیر در شنبه دهم آبان 1393 |
 

 
 
حماسه حسینی 1

امور جوانان جمعیت هلال احمر گلپایگان به مناسبت ایام محرم اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی مینمایند

منبع : کتاب حماسه حسینی جلد اول  نویسنده : استاد مطهری

دریافت کتاب الکترونیکی :  http://motahari.ir/fa/content/185

مهلت ثبت نام : 15 آبان 1393 با تماس با 57423193  امورجوانان

زمان آزمون 22 آبان 93 ساعت 11 سالن پراتیک

شیفت آبان ماه موته
+ نویسنده مدیر در دوشنبه پنجم آبان 1393 |

01/8/93

پنج شنبه

علی جلالی

محمدرضا بخشایش

حمیدرضا شهیدی

رضا مرادی

02/8/93

جمعه

علی جلالی

دانیال شایسته

حمیدرضا شهیدی

رضا مرادی

03/8/93

شنبه

دانیال شایسته

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

نیما فضائلی

04/8/93

یکشنبه

محمد خوشبویی

دانیال شایسته

مهرداد هادی

نیما فضائلی

05/8/93

دوشنبه

علی جلالی

امیر حسین اسکندری

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

06/8/93

سه شنبه

محمد خوشبویی

علی جلالی

حسن تاجداری

سیدمیثم ساجد

07/8/93

چهار شنبه

ابوالفضل حاج نوروزی

مهدی ترابی

حمیدرضا شهیدی

سیدمیثم ساجد

08/8/93

پنج شنبه

حمیدرضا شهیدی

ابوالفضل حاج نوروزی

رضا مرادی

نیما فضائلی

09/8/93

جمعه

محمد خوشبویی

محمد رزاقی

رضا مرادی

علی دهداری

10/8/93

شنبه

دانیال شایسته

محمد خوشبویی

رضا مرادی

علی دهداری

11/8/93

یکشنبه

میلاد سلیمانی

دانیال شایسته

عباس فروغی

نیما فضائلی

12/8/93

دوشنبه

حمیدرضا شهیدی

علی خدابخشی

عباس فروغی

نیما فضائلی

13/8/93

سه شنبه

میلاد سلیمانی

ابوالفضل حاج نوروزی

عباس فروغی

نیما فضائلی

14/8/93

چهار شنبه

محمدرضا شیبانی

علی جلالی

حمیدرضا شهیدی

میثم بقایی

15/8/93

پنج شنبه

علی جلالی

محمدرضا شیبانی

حمیدرضا شهیدی

میثم بقایی

16/8/93

جمعه

محمد رزاقی

امیرحسین اسکندری

مسعود شهبازی

علی دهداری

17/8/93

شنبه

دانیال شایسته

امیر تقربی

مسعود شهبازی

سیدمیثم ساجد

18/8/93

یکشنبه

امیر تقربی

دانیال شایسته

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

19/8/93

دوشنبه

ابوالفضل حاج نوروزی

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

میثم بقایی

20/8/93

سه شنبه

محمد خوشبویی

ابوالفضل حاج نوروزی

مهرداد هادی

میثم بقایی

21/8/93

چهار شنبه

وحید الهیاری

محمدرضا شیبانی

امیر نکونام

میثم بقایی

22/8/93

پنج شنبه

محمدرضا شیبانی

میلاد سلیمانی

امیر نکونام

سیدمیثم ساجد

23/8/93

جمعه

دانیال شایسته

محمد خوشبویی

مسعود شهبازی

علی دهداری

24/8/93

شنبه

محمد خوشبویی

دانیال شایسته

مسعود شهبازی

نیما فضائلی

25/8/93

یکشنبه

محمد رزاقی

علیرضا خوشنویسان

مهرداد هادی

نیما فضائلی

26/8/93

دوشنبه

علی جلالی

محسن زاهدی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

27/8/93

سه شنبه

ابوالفضل حاج نوروزی

علی جلالی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

28/8/93

چهار شنبه

وحید الهیاری

ابوالفضل حاج نوروزی

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

29/8/93

پنج شنبه

حمیدرضا زندی

وحید الهیاری

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

30/8/93

جمعه

محمد رزاقی

حمیدرضا شهیدی

مهرداد  هادی

علی دهداری

شیفت آبان ماه امامزاده ابراهیم
+ نویسنده مدیر در دوشنبه پنجم آبان 1393 |

تاریخ

ایام هفته

نجاتگر 1

نجاتگر 2

راننده آمبولانس

01/8/93

پنج شنبه

امیر نکونام

میلاد سلیمانی

احمد ربیعی

02/8/93

جمعه

امیر تقربی

محمد رزاقی

حسن تاجداری

03/8/93

شنبه

محمد رزاقی

امیر تقربی

رضا مرادی

04/8/93

یکشنبه

میلاد سلیمانی

محمد رزاقی

رضا مرادی

05/8/93

دوشنبه

علیرضا خوشنویسان

ابوالفضل حاج نوروزی

علی دهداری

06/8/93

سه شنبه

حمیدرضا زندی

علیرضا خوشنویسان

علی دهداری

07/8/93

چهار شنبه

امیر تقربی

میلاد سلیمانی

علی دهداری

08/8/93

پنج شنبه

حمیدرضا زندی

امیر خدابخشی

احمد ربیعی

09/8/93

جمعه

میلاد سلیمانی

مسعود شهبازی

میثم بقایی

10/8/93

شنبه

مهرداد هادی

مجتبی شومالی

میثم بقایی

11/8/93

یکشنبه

رضا مرادی

محمد خوشبویی

احمد ربیعی

12/8/93

دوشنبه

امیر تقربی

رضا مرادی

احمد ربیعی

13/8/93

سه شنبه

رضا مرادی

میلاد سلیمانی

علی دهداری

14/8/93

چهار شنبه

مهرداد هادی

نیما فضائلی

علی دهداری

15/8/93

پنج شنبه

امیر نکونام

میلاد سلیمانی

احمد ربیعی

16/8/93

جمعه

امیر خدابخشی

محسن زاهدی

حسن تاجداری

17/8/93

شنبه

محمدرضا بخشایش

امیر خدابخشی

حسن تاجداری

18/8/93

یکشنبه

محمدرضا شیبانی

محمدرضا بخشایش

حسن تاجداری

19/8/93

دوشنبه

علی جلالی

محمدرضا شیبانی

سیدمیثم ساجد

20/8/93

سه شنبه

محمدرضا بخشایش

امیر تقربی

سیدمیثم ساجد

21/8/93

چهار شنبه

امیر تقربی

محمدرضا بخشایش

نیما قضائلی

22/8/93

پنج شنبه

علی خدابخشی

امیر تقربی

احمد ربیعی

23/8/93

جمعه

محمد رزاقی

محمدرضا بخشایش

رضا مرادی

24/8/93

شنبه

محمدرضا بخشایش

امیر نکونام

رضا مرادی

25/8/93

یکشنبه

امیر نکونام

محمدرضا بخشایش

میثم بقایی

26/8/93

دوشنبه

علی خدابخشی

امیر تقربی

میثم بقایی

27/8/93

سه شنبه

محمدرضا بخشایش

محمد رضا شیبانی

حسن تاجداری

28/8/93

چهار شنبه

محمدرضا بخشایش

محمدرضا شیبانی

حسن تاجداری

29/8/93

پنج شنبه

علی خدابخشی

میلاد سلیمانی

احمد ربیعی

30/8/93

جمعه

دانیال شایسته

مسعود شهبازی

سعید سیفی

+ نویسنده مدیر در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 |

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان، رئیس دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درآئین بهره برداری و افتتاح پایگاه امدادونجات بین شهری شهدای امدادگر گلپایگان گفتند : از اینکه در مراسم صد در صد الهی و معنوی خدمت رسانی به حادثه دیدگان شرکت می کنم بسیار خوشحالم.

آیت الله محمدی گلپایگانی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر میهن و همچنین مقاومت این دلیرمردان در برابر دشمنان در جنگ هشت ساله دفاع مقدس افزودند : رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی تمسک به ولایت فقیه و حب اهل بیت است.

ایشان اضافه کردند : خدمات هلال احمر همه از صمیم قلب و با اعتقاد در زمینه های حج ، حوادث مترقبه و غیر مترقبه است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ادامه بیاناتشان خاطر نشان کردند : هرکاری که رنگ الهی داشته باشد برکت خواهد داشت و اگر می خواهید رنگ الهی پیدا کند به خدا توکل کنید و برای رضای خدا باشد.

آیت الله محمدی گلپایگانی افزودند : شما عزیزان هلال احمری جای خوبی را برای خدمت رسانی انتخاب کرده اید و ذخیره ای برای اخرت شماست ، این خدمت را با هیچ کاری عوض نکنید .

ایشان در پایان با اشاره به آثار و برکات این خدمات در زندگی فردی اظهار کردند: آثار و برکات این خدمات علاوه بر زندگی خودتان در زندگی فرزندانتان نیز  اثر دارد.
 
 
 روابط عمومی جمعيت هلال احمراستان اصفهان   

+ نویسنده مدیر در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 |
‏گزارش تصویری آئین بهره برداری و افتتاح پایگاه امدادونجات بین شهری شهدای امدادگر گلپایگان و کلنگ زنی پایگاه امدادونجات بین شهری شهید محمداسماعیل غزنوی روستای امامزاده ابراهیم گلپایگان‏

لیست کشیک موته شهریور
+ نویسنده مدیر در دوشنبه سوم شهریور 1393 |

01/6/93

شنبه

حمیدرضا شهیدی

محمد رزاقی

حمیدرضا زندی

سید میثم ساجد

02/6/93

یکشنبه

محمد رزاقی

رضا بخشایش

حمیدرضا زندی

سید میثم ساجد

03/6/93

دوشنبه

دانیال شایسته

حمیدرضا شهیدی

مهرداد  هادی

نیما فضائلی

04/6/93

سه شنبه

مهرداد هادی

دانیال شایسته

سید میثم ساجد

نیما فضائلی

05/6/93

چهارشنبه

میلاد سلیمانی

امیر خدابخشی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

06/6/93

پنج شنبه

میلاد سلیمانی

حمیدرضا شهیدی

حمید زندی

سیدمیثم ساجد

07/6/93

جمعه

سجاد خوبخت

حمیدرضا شهیدی

حمید زندی

علی دهداری

08/6/93

شنبه

محمد خوشبویی

امیرحسین سلطانی

حمید زندی

سیدمیثم ساجد

09/6/93

یکشنبه

محمد خوشبویی

وحید مرجانی

حمیدرضا شهیدی

سیدمیثم ساجد

10/6/93

دوشنبه

دانیال شایسته

مجید مهاجری

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

11/6/93

سه شنبه

میلاد سلیمانی

مجید مهاجری

عباس فروغی

نیما فضائلی

12/6/93

چهار شنبه

مجید مهاجری

میلاد سلیمانی

عباس فروغی

نیما فضائلی

13/6/93

پنج شنبه

محمد خوشبویی

امیر نکونام

عباس فروغی

میثم بقایی

14/6/93

جمعه

امیر نکونام

محمد خوشبویی

رضا مرادی

میثم بقایی

15/6/93

شنبه

میلاد سلیمانی

علی گرجی

مهرداد هادی

نیما فضایلی

16/6/93

یکشنبه

مجید مهاجری

میلاد سلیمانی

مهرداد هادی

نیما فضایلی

17/6/93

دوشنبه

مجید مهاجری

دانیال شایسته

عباس فروغی

سید میثم ساجد

18/6/93

سه شنبه

امیر  نکونام

مجید مهاجری

عباس فروغی

سیدمیثم ساجد

19/6/93

چهار شنبه

امیر تقربی

امیر  نکونام

مهرداد هادی

میثم بقایی

20/6/93

پنج شنبه

محمد خوشبویی

امیر تقربی

مهرداد هادی

میثم بقایی

21/6/93

جمعه

ابوالفضل حاج نوروزی

محمد خوشبویی

حمید زندی

میثم بقایی

22/6/93

شنبه

امیر تقربی

امیرحسین سلطانی

مسعود شهبازی

نیما فضائلی

23/6/93

یکشنبه

مجید مهاجری

امیر تقربی

مسعود شهبازی

نیما فضائلی

24/6/93

دوشنبه

عباس فروغی

مجید مهاجری

رضا مرادی

میثم بقایی

25/6/93

سه شنبه

محمدرضا شیبانی

عباس فروغی

رضا مرادی

میثم بقایی

26/6/93

چهار شنبه

محمدرضا شیبانی

امیر تقربی

مهرداد هادی

امین قشلاقی

27/6/93

پنج شنبه

امیر تقربی

حمیدرضا شهیدی

حمید زندی

سعید سیفی

28/6/93

جمعه

حمیدرضا شهیدی

امیرحسین سلطانی

حمید زندی

نیما فضائلی

29/6/93

شنبه

علی جلالی

حمیدرضا شهیدی

حمیدرضا زندی

نیما فضائلی

30/6/93

یکشنبه

حمیدرضا شهیدی

میلاد رفعتی

عباس فروغی

سیدمیثم ساجد

31/5/93

دوشنبه

علی جلالی

دانیال شایسته

عباس فروغی

سیدمیثم ساجد

کشک پایگاه سعید آباد شهریور
+ نویسنده مدیر در دوشنبه سوم شهریور 1393 |
01/6/93 شنبه علی جلالی مسعود شهبازی - سعید سیفی
02/6/93 یکشنبه محمد رضا شیبانی مسعود شهبازی - سعید سیفی
03/6/93 دوشنبه محمد رضا شیبانی رضا بخشایش - رضا مرادی
04/6/93 سه شنبه امیر نکونام محمد رزاقی - رضا مرادی
05/6/93 چهارشنبه محمد رزاقی امیر نکونام - سعید سیفی
06/6/93 پنج شنبه دانیال شایسته سید سجاد شریفی - احمد ربیعی
07/6/93 جمعه علی گرجی محمد رزاقی - مهرداد شهیدی
08/6/93 شنبه محمد رزاقی علی گرجی - حسن تاجداری
09/6/93 یکشنبه رضا بخشایش مسعود شهبازی - حسن تاجداری
10/6/93 دوشنبه رضا بخشایش مسعود شهبازی - میثم بقایی
11/6/93 سه شنبه علی جلالی رضا بخشایش - میثم بقایی
12/6/93 چهار شنبه ابوالفضل حاج نوروزی احمد فیاضی - سعید سیفی
13/6/93 پنج شنبه محمد رزاقی سید سجاد شریفی - احمد ربیعی
14/6/93 جمعه محمد رزاقی ابوالفضل حاج نوروزی - علی دهداری
15/6/93 شنبه امیر خدابخشی ابوالفضل حاج نوروزی - سعید سیفی
16/6/93 یکشنبه رضا بخشایش امیر خدابخشی - سعید سیفی
17/6/93 دوشنبه رضا بخشایش علی خدابخشی - حسن تاجداری
18/6/93 سه شنبه وحید مرجانی محمد رضا شیبانی - حسن تاجداری
19/6/93 چهار شنبه امیرحسین سلطانی وحید مرجانی - حسن تاجداری
20/6/93 پنج شنبه رضا مرادی سید سجاد شریفی - احمد ربیعی
21/6/93 جمعه امیر خدابخشی ابوالفضل حاج نوروزی - حسن تاجداری
22/6/93 شنبه میلاد سلیمانی امیر حسن تدین - سعید سیفی
23/6/93 یکشنبه محمد خوشبویی میلاد سلیمانی - سعید سیفی
24/6/93 دوشنبه محمد خوشبویی محمد رضا بخشایش - حسن تاجداری
25/6/93 سه شنبه امیر خدابخشی محمد رضا بخشایش - حسن تاجداری
26/6/93 چهار شنبه امیر خدابخشی امیر نکونام - حسن تاجداری
27/6/93 پنج شنبه رضا مرادی سید سجاد شریفی - احمد ربیعی
28/6/93 جمعه وحید مرجانی محمد خوشبویی - سید میثم ساجد
29/6/93 شنبه وحید مرجانی محمد رضا شیبانی - میثم بقایی
30/6/93 یکشنبه ابوالفضل حاج نوروزی علی خدابخشی - میثم بقایی
31/5/93 دوشنبه ابوالفضل حاج نوروزی امیر تقربی - میثم بقایی

کشیک مرداد
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه دوم مرداد 1393 |

هفته هلال احمر93
+ نویسنده مدیر در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 |
1- مانور زلزله مهدکودک ها

2- اعزام کاروان  سلامت

تست سلامت و اهدا خون

عطر افشانی مزار شهدا

مانورمداخلات اجتماعی در زلزله

مسابقات امدادی امدادگران و نجاتگران

بازدید از سرای سالمندان

مانور لحظه صفر نجاتگران پایگاه

شرکت نجاتگران در مانور استانی سیلاب - شهرستان چادگان

مسابقه پیامکی روز ملی خلیج فارس
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 |

برنده مسابقه به قید قرعه:
خانم سرلک


زیباترین پیام ها ارسالی


خليج هميشه فارس قلب تپنده 77 ميليون ايرانى... ليلا سادات موسوي.
خلیج فارس ایران همیشه خلیج فارس میباشد چون قطره قطره خون شهدا دران نهفته میباشد کریم محسنی

تا نام قشنگ پارس در این وادیست در هر نفس و کلام یک تن باقیست این نام خلیج تا ابد فارس مابر قلب سیاه تازیان چون داغیست. فروغ منصوری
سلام اي روشناي باورمن،چه قابل دارداي ايران سرمن،خزررادوست دارم مثل بابا،خليج فارس اما مادرمن.مريم سرلک چيوائي
نامت جاوید ای خلیج همیشه فارسم ، ای که مهد تمدن پارسی و آریایی را باعثی. همیشه فارس بمان خلیجه همیشه فارس. حمیدرضاشهیدی
خلیجی که همیشه فارس هست و خواهد ماند. سمانه نوبخت
تانام قشنگ پارس دراین وادیست/درهرنفس وکلام یک تن باقیست این نام خلیج تاابدفارس ما/برقلب سیاه تازیان چون داغیست. "مهرداد هادی ای اب نیلگون و گهربار کشورم/ای اخرین پناهمو ماوا و سنگرم امواج تو تلاطم عشق است در دلم/ای عشق پر تلاطم و موج شناورم ما خون خویش در دل جام تو کرده ایم/تا شهد عشق جمله بریزی به ساغرم صد جان فدای شوکت نام تو گشته است/ای جان فدای همت و یار دلاورم اواز عاشقانه بخوان ای خلیج عشق/این جمله بود ذکر شهیدان لشکرم روز ملی خلیج فارس مبارک باد
امیر خدابخشی
توكم عمقى امامن ازاعماق وجودم وتاآخرين قطره خون براى نامت،خليج هميشه فارس درنبردبا دشمنانم.(سمانه صحرائى)

نتایج مسابقه کتابخوانی آیینه فضائل خواهران
+ نویسنده مدیر در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 |


برنده مسابقه :

خانم فائزه جمالی

جزوه دوره آموزشی پایه داوطلبی 40 ساعته
+ نویسنده مدیر در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 |

آشنایی با جمعیت هلال احمر ایران

اهداف جمعیت هلال احمر

1-    تلاش برای تسکین آلام بشری

2-    تامین احترام انسان ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها

3-    حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها .

 

بقیه را در ادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب
اولین جلسه مطبوعاتی خبرنگاران گلپایگان با رییس هلال احمر گلپایگان
+ نویسنده مدیر در چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 |

به گزارش ایرنا، « حمیدرضا کریمیان » روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: گروه های امدادگر جمعیت هلال احمر گلپایگان به همراه دو دستگاه آمبولانس و تجهیزات کامل از جمله خودرو نجات و بسته هیدرولیک، به صورت شبانه روز در محورهای « موته - گلپایگان » و « گلپایگان - خمین » به مسافران خدمت رسانی می کنند.


وی همچنین گفت:در مرحله اول تعطیلات نوروز بیش از 500 بسته اقلام فرهنگی شامل نقشه و بروشور بین مسافران نوروزی شهرستان گلپایگان توزیع شد.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان در ادامه آموزش امداد و نجات به یکهزار و 500 نفر از شهروندان و معلمان، آموزش تخصصی به 115 نفر از نجات گران، شرکت در شش مانور درون شهری و برون شهری همچنین به پوشش امدادی 164 مورد تصادف در جادهای گلپایگان را از اقدامات این جمعیت در سال گذشته بیان کرد.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد و کپی برداری از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است...