» سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 1393
» لیست کشیک بهمن ماه 1393 پایگاه امامزاده ابراهیم
» لسیت کشیک بهمن ماه 93 پایگاه موته
» دوره تخصصی امداد و نجات در جاده در گلپایگان برگزار شد
» اعضای کانون دانشجویی هلال احمر گلپایگان به مناسبت روز صنعت پتروشیمی از پتروشیمی قائد بصیر بازدید کرد
» نمایشگاه آثار هنری و دستی هلال احمر در گلپایگان برپا شد
» لیست کشیک دی 93 موته
» کشیک دیماه 1393 امامزاده ابراهیم
» آزمون ارتقا درجه نجاتگران
» مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی 1
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 1393
+ نویسنده مدیر در جمعه هشتم فروردین 1393 |

باز هم با امر تو تجدید بیعت میکنیم
عرصه اقتصاد و فرهنگ را حمایت میکنیم
تحریم و سختی آن که جای خود ، بدان آقای من
ما تمام هستی خود را فدایت میکنیم “سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد

http://www.daqianus.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF.jpg

لیست کشیک بهمن ماه 1393 پایگاه امامزاده ابراهیم
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه نهم بهمن 1393 |

تاریخ

ایام هفته

نجاتگر 1

نجاتگر 2

نجاتگر 3

راننده آمبولانس

   01/11/93

 جهارشنبه

امیر خدابخشی

محمد خوشبویی

-

فضائلی

 02/11/93

 بنج شنبه  

امیر تقربی

علی خدابخشی

-

احمد ربیعی

03 /11/93

 جمعه

امیر تقربی

علی خدابخشی

-

میثم بقایی

04 /11/93

  شنبه

رضامرادی

محمدرضا اخضراوی

-

میثم بقایی

05/10/93

 یکشنبه

رضا  مرادی

امیرتقربی

احمدرضا نیازمند

میثم بقایی

06/1 1/93

 دوشنبه

محمد رزاقی

رضا بخشایش

احمدرضا نیازمند

حسن تاجداری

 07/11/93

 سه شنبه

محمد رزاقی

رضا بخشایش

-

حسن تاجداری

08/1 1/93

 چهارشنبه

رضا بخشایش

امیرتقربی

-

حسن تاجداری

09/10/93

 بنج شنبه

علی خدابخشی

رضا بخشایش

-

احمد ربیعی

10/1 1/93

 جمعه

مسعود شهبازی

امیر نکونام

محمد خوشبویی

میثم بقایی

11/1 1/93

  شنبه

مسعود شهبازی

امیر خدابخشی

 

میثم بقایی

12/1 1/93

 یکشنبه

محمد رضا شیبانی

امیر  خدابخشی

-

میثم بقایی

13/1 1/93

 دوشنبه

محمد رضا شیبانی

علیرضا خوشنویسان

-

حسن تاجداری

14/1 1/93

 سه شنبه

محمد رزاقی

رضا بخشایش

مسعود شهبازی

میثم بقایی

15 11/93

 چهارشنبه

محمد رزاقی

رضا بخشایش

-

میثم بقایی

16/1 1/93

 بنج  شنبه

علی خدابخشی

محمد رضا شیبانی

محسن زاهدی

احمد ربیعی

17/1 1/93

 جمعه

مسعود شهبازی

علیرضا خوشنویسان

-

حسن تاجداری

18/1 1/93

  شنبه

مسعود شهبازی

امیرتقربی

-

حسن تاجداری

19/11/93 

 یک شنبه

رضامرادی

امیرتقربی

-

حسن تاجداری

 20/11/93

 دوشنبه

رضا بخشایش

محمد رزاقی

امیر نکونام

میثم ساجد

 21/11/93

 سه شنبه

محمد رضا شیبانی

محمد رزاقی

علی خوشنویسان

میثم ساجد

22 /11/93

 چهارشنبه

محمد رضا شیبانی

امیرتقربی

علی خوشنویسان

میثم ساجد

 23/11/93

 بنج شنبه

علی خدابخشی

رضا بخشایش

-

احمد ربیعی

24/1 1/93

 جمعه

میلاد سلیمانی

امیرتقربی

-

میثم بقایی

 25/11/93

  شنبه

محمدرضا بخشایش

امیرتقربی

-

میثم بقایی

 26/11/93

 یکشنبه

محمد رضا شیبانی

محمدرضا بخشایش

محمدحسین کریمی

میثم بقایی

 27/11/93

 دوشنبه

محمد رضا شیبانی

علیرضا خوشنویسان

-

حسن تاجداری

 28/11/93

 سه شنبه

عباس فروغی

علیرضا خوشنویسان

-

حسن تاجداری

 29/11/93

 چهارشنبه

حمید رضازندی

ابوالفضل حاج نوروزی

امیر نکونام

حسن تاجداری

 30/11/93

 بنج شنبه

رضا بخشایش

ابوالفضل حاج نوروزی

امیر نکونام

احمد ربیعی

لسیت کشیک بهمن ماه 93 پایگاه موته
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه نهم بهمن 1393 |

نجاتگر 1

نجاتگر 2

نجاتگر3

راننده ست نجات

راننده آمبولانس

امیر حسین اسکندری

ابوالفضل حاج نوروزی

 

حمیدد زندی

میثم بقایی

ابوالفضل حاج نوروزی

امیرحسین اسکندری

رجایی

حمید زندی

میثم بقایی

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

رجایی

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

محمد خوشبویی

علی خوشنویسان

 

مهرداد هادی

نیما فضائلی

ایمان حاج عابدی

علی خوشنویسان

 

مهرداد هادی

مسعود مهدوی

ایمان حاج عابدی

امیرحسین اسکندری

 

حمیدرضا شهیدی

مسعود مهدوی

محمد خوشبویی

امیرحسین اسکندری

 

حمیدرضا شهیدی

مسعود مهدوی

محمد خوشبویی

میلاد سلیمانی

محسن زاهدی

حمید زندی

نیما فضائلی

میلاد سلیمانی

علی خوشنویسان

 

حمید زندی

نیما فضائلی

علی جلالی

علی خوشنویسان

 

حمیدرضا شهیدی

سیدمیثم ساجد

محمدحسین کریمی

علی جلالی

 

حمیدرضا شهیدی

سیدمیثم ساجد

محسن زاهدی

مهرداد هادی

 

عباس فروغی

مسعود مهدوی

ایمان حاج عابدی

مهرداد هادی

محمدحسین کریمی

عباس فروغی

مسعود مهدوی

ایمان حاج عابدی

علی عبیری

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

مسعود مهدوی

امیر حسین اسکندری

ابوالفضل حاج نوروزی

محمد خوشبویی

حمید زندی

سیدمیثم ساجد

محمد  نقی خوبخت

امیر نکونام

حمید زندی

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

دانیال شایسته

امیر نکونام

 

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

امیرحسین فروغی

حمیدرضا شهیدی

محسن زاهدی

رضا مرادی

نیما فضائلی

ایمان حاج عابدی

ابوالفضل حاج نوروزی

 

رضا مرادی

مسعود مهدوی

ایمان حاج عابدی

محمدحسینن کریمی

 

عباس فروغی

مسعود مهدوی

رضا یاوری

دانیال شایسته

 

عباس فروغی

مسعود مهدوی

مهدی امینی

دانیال شایسته

 

رضا مرادی

نیما فضائلی

علی جلالی

امیر نکونام

مسعود شهبازی

رضا مرادی

نیما فضائلی

علی جلالی

دانیال شایسته

مسعود شهبازی

امیر نکونام

نیما فضائلی

علیرضا فیاضی

عباس فروغی

احمدرضا نیازمند

دانیال شایسته

سیدمیثم ساجد

محمدنقی خوبخت

عباس فروغی

احمدرضا نیازمند

دانیال شایسته

سیدمیثم ساجد

علی جلالی

مهدی گل محمدی

 

امیر نکونام

سیدمیثم ساجد

علی جلالی

میلاد سلیمانی

 

امیر نکونام

مسعود مهدوی

علیرضا خوشنویسان

میلاد سلیمانی

 

دانیال شایسته

مسعود مهدوی

علیرضا فیاضی

میلاد سلیمانی

حمیدرضا شهیدی

دانیال شایسته

سیدمیثم ساجد

دوره تخصصی امداد و نجات در جاده در گلپایگان برگزار شد
+ نویسنده مدیر در دوشنبه بیست و دوم دی 1393 |

روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان خبر داد : با حضور کارشناسان معاونت امداد ونجات هلال احمر ، دوره تخصصی  امداد ونجات جاده در شهرستان گلپایگان برگزار گردید.

کریمیان رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان گفت : این دوره با هدف تقویت توان امدادی ، ارتقاء سطح آگاهی نجاتگران پایگاه های امداد ونجات هلال احمر گلپایگان برگزار گردید دو نفر از مربیان خبره معاونت امداد ونجات استان اصفهان به آموزش های لازم و به روز تئوری و عملی امدادی پرداختند .

وی افزود : این دوره آموزشی با حضور  30 نفر از نجاتگران پایگاه های امداد و نجات جاده ای شهرستانهای گلپایگان و خوانسار به مدت 4 روز در محل پایگاه شهدای امدادگر گلپایگان برگزار گردید و همچنین آموزش های عملی این دوره در محل خودرو های فرسوده شهرستان و با استفاده از خودرو نجات انجام شد

اعضای کانون دانشجویی هلال احمر گلپایگان به مناسبت روز صنعت پتروشیمی از پتروشیمی قائد بصیر بازدید کرد
+ نویسنده مدیر در دوشنبه بیست و دوم دی 1393 |
رئیس جمعیت هلال احمر گلپایگان گفت : به مناسبت روز صنعت پتروشیمی اعضای کانون دانشجویی هلال احمر گلپایگان از پتروشیمی قائد بصیر این شهرستان بازدید کردند .
http://bayan-news.ir/wp-content/uploads/2015/01/banner-2.jpg

 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان ، حمید رضا کریمیان هدف از این بازدید را آشنایی دانشجویان با محیط کار و رویارویی با مراحل و روند عملی کار ذکر کرد.
 
وی با اشاره به اهداف و اصول اساسی جمعیت هلال احمر ، خاطر نشان کرد : ارزیابی ها نشان از توانایی و مهارت نجاتگران و حضور موثر آنها در حوادث و فعالیت های هلال احمر دارد.
 
سپس مهندس امیر منصور فرتاب رییس مجتمع پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی و خیر مقدم به پرسنل و اعضای هلال احمر گلپایگان گفت : مشارکت و همکاری این دو ارگان جهت ارائه خدمات بهتر به عموم مردم و پر رونق ترشدن چرخه اقتصاد ، از اهداف و خواسته های ما می باشد .
 
گفتنی است در پایان این دیدار ، اعضای کانون دانشجویی هلال احمر به همراه کارشناسان پتروشیمی به بازدید از قسمت های مختلف این مجتمع پرداختند و با محیط و نحوه انجام روند کار از نزدیک آشنا شدند .

نمایشگاه آثار هنری و دستی هلال احمر در گلپایگان برپا شد
+ نویسنده مدیر در دوشنبه بیست و دوم دی 1393 |

 

 

رییس جمعیت هلال احمر گلپایگان روز پنجشنبه هنگام برپایی نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این نمایشگاه آثار برتر هنری و دستی جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر این شهرستان و شرکت کنندگان در کلاسهای آموزشی اوقاف فراغت این نهاد بمناسبت هفته وحدت در معرض دید عموم قرار گرفت.

'حمید رضا کریمیان' افزود: در این نمایشگاه بیش از 50 اثر برتر در زمینه های خیاطی، چرم دوزی، بافتنی و دیگر هنرهای دستی به تماشا گذاشته شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف تشویق و معرفی توانمندی های جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان برای آشنایی بیشتر شهروندان برپا شد، اظهار کرد: نمایشگاه تا روز شنبه 20 دی سال جاری در محل این جمعیت واقع در خیابان آیت الله گلپایگانی آماده بازدید عموم است

لیست کشیک دی 93 موته
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه یازدهم دی 1393 |

تاریخ

ایام هفته

نجاتگر 1

نجاتگر 2

راننده ست نجات

راننده آمبولانس

01/10/93

دوشنبه

امیر تقربی

محمد رزاقی

مهرداد هادی

رضا مرادی

02/10/93

سه شنبه

امیر تقربی

محمد رزاقی

مهرداد هادی

رضا مرادی

03/10/93

چهار شنبه

سجاد خوب بخت

وحید ا... یاری

علی دهداری

احمد ربیعی

04/10/93

پنج شنبه

وحید ا... یاری

محمد خوشبویی

علی دهداری

سیدمیثم ساجد

05/10/93

جمعه

ابوالفضل حاج نوروزی

مهرداد هادی

حمیدرضا شهیدی

سیدمیثم ساجد

06/10/93

شنبه

محسن زاهدی

ابوالفضل حاج نوروزی

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

07/10/93

یکشنبه

حمیدرضا شهیدی

محسن زاهدی

مسعود شهبازی

نیما فضائلی

08/10/93

دوشنبه

دانیال شیسته

امیرحسین اسکندری

عباس فروغی

نیما فضائلی

09/10/93

سه شنبه

سجاد خوب بخت

دانیال شایسته

عباس فروغی

سیدمیثم ساجد

10/10/93

چهار شنبه

محمد خوشبویی

محسن زاهدی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

11/10/93

پنج شنبه

محسن زاهدی

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

12/10/93

جمعه

ابوالفضل حاج نوروزی

سجاد خوب بخت

حمیدرضا شهیدی

علی دهداری

13/10/93

شنبه

امیر نکونام

ابوالفضل حاج نوروزی

حمیدرضا شهیدی

علی دهداری

14/10/93

یکشنبه

امیر نکونام

محمد خوشبویی

نیما فضائلی

علی دهداری

15/10/93

دوشنبه

امیر تقربی

محمد خوشبویی

عباس فروغی

نیما فضائلی

16/10/93

سه شنبه

دانیال شایسته

امیر تقربی

عباس فروغی

سیدمیثم ساجد

17/10/93

چهار شنبه

علی جلالی

دانیال شایسته

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

18/10/93

پنج شنبه

علیرضا خوشنویسان

سجاد خوب بخت

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

19/10/93

جمعه

سجاد خوب بخت

رضا بخشایش

حمید زندی

علی دهداری

20/10/93

شنبه

حمیدرضا شهیدی

سجاد خوب بخت

عباس فروغی

علی دهداری

21/10/93

یکشنبه

محمد خوشبویی

علی خوشنویسان

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

22/10/93

دوشنبه

محمد خوشبویی

دانیال شایسته

رضا مرادی

نیما فضائلی

23/10/93

سه شنبه

دانیال شایسته

سجاد خوب بخت

مهرداد هادی

نیما فضائلی

24/10/93

چهار شنبه

علیرضا خوشنویسان

علی جلالی

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

25/10/93

پنج شنبه

علی جلالی

رضا بخشایش

مهرداد هادی

سیدمیثم ساجد

26/10/93

جمعه

رضا بخشایش

محمد رزاقی

حمید زندی

علی دهداری

27/10/93

شنبه

امیر نکونام

محمد رزاقی

حمیدرضا شهیدی

علی دهداری

28/10/93

یکشنبه

علی خوشنویسان

امیر نکونام

حمیدرضا شهیدی

نیما فضائلی

29/10/93

دوشنبه

امیر تقربی

محمد خوشبویی

مهرداد هادی

نیما فضائلی

30/10/93

سه شنبه

محمد خوشبویی

امیر تقربی

مهرداد  هادی

نیما فضائلی

کشیک دیماه 1393 امامزاده ابراهیم
+ نویسنده مدیر در پنجشنبه یازدهم دی 1393 |

01/10/93

دوشنبه

رضا بخشایش

دانیال شایسته

میثم بقایی

02/10/93

سه شنبه

دانیال شایسته

رضا بخشایش

میثم بقایی

03/10/93

چهار شنبه

دانیال شایسته

علیرضا خوشنویسان

میثم بقایی

04/10/93

پنج شنبه

علیرضا خوشنویسان

سجاد خوب بخت

امین قشلاقی

05/10/93

جمعه

امیر تقربی

علی خوشنویسان

میثم بقایی

06/10/93

شنبه

علی خوشنویسان

عباس فروغی

احمد ربیعی

07/10/93

یکشنبه

محد رزاقی

رضا بخشایش

علی دهداری

08/10/93

دوشنبه

رضا بخشایش

محمد رزاقی

رضا مرادی

09/10/93

سه شنبه

حسین شمسعلی

رضا بخشایش

رضا مرادی

10/10/93

چهار شنبه

امیر تقربی

علی جلالی

میثم بقایی

11/10/93

پنج شنبه

عباس فروغی

علی جلالی

میثم بقایی

12/10/93

جمعه

علیرضا خوشنویسان

حمید زندی

میثم بقایی

13/10/93

شنبه

رضا بخشایش

حمید زندی

احمد ربیعی

14/10/93

یکشنبه

مسعود شهبازی

رضا بخشایش

رضا مرادی

15/10/93

دوشنبه

میثم بقایی

امیرحسین اسکندری

رضا مرادی

16/10/93

سه شنبه

رضا بخشایش

حسین شمسعلی

رضا مرادی

17/10/93

چهار شنبه

محسن زاهدی

محمدرضا بخشایش

علی دهداری

18/10/93

پنج شنبه

علی جلالی

محسن زاهدی

حسن تاجداری

19/10/93

جمعه

امیر تقربی

وحید ا... یاری

حسن تاجداری

20/10/93

شنبه

دانیال شایسته

ابوالفضل حاج نوروزی

احمد ربیعی

21/10/93

یکشنبه

مسعود شهبازی

ابوالفضل حاج نوروزی

احمد ربیعی

22/10/93

دوشنبه

امیرحسین اسکندری

محمد رزاقی

علی دهداری

23/10/93

سه شنبه

محمد رزاقی

حسین شمسعلی

رضا مرادی

24/10/93

چهار شنبه

امیر تقربی

دانیال شایسته

رضا مرادی

25/10/93

پنج شنبه

عباس فروغی

علی خدابخشی

حسن تاجداری

26/10/93

جمعه

ابوالفضل حاج نوروزی

عباس فروغی

حسن تاجداری

27/10/93

شنبه

میلاد سلیمانی

ابوالفضل حاج نوروزی

علی دهداری

28/10/93

یکشنبه

امیرحسین اسکندری

دانیال شایسته

رضا مرادی

29/10/93

دوشنبه

میلاد سلیمانی

امیرحسین اسکندری

احمد ربیعی

30/10/93

سه شنبه

علی خدابخشی

محمدرضا شیبانی

میثم بقایی

آزمون ارتقا درجه نجاتگران
+ نویسنده مدیر در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 |
سرفصل های آزمون کتبی

علایم حیاتی

ارزیابی

خفگی

خونریزی

پانسمان

تروماها

زمون کتبي ارتقادرجه نجاتگران/4شنبه 28آبانساعت12:30

مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی 1
+ نویسنده مدیر در شنبه دهم آبان 1393 |
 

 
 
حماسه حسینی 1

امور جوانان جمعیت هلال احمر گلپایگان به مناسبت ایام محرم اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی مینمایند

منبع : کتاب حماسه حسینی جلد اول  نویسنده : استاد مطهری

دریافت کتاب الکترونیکی :  http://motahari.ir/fa/content/185

مهلت ثبت نام : 15 آبان 1393 با تماس با 57423193  امورجوانان

زمان آزمون 22 آبان 93 ساعت 11 سالن پراتیک

+ نویسنده مدیر در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 |

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان، رئیس دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درآئین بهره برداری و افتتاح پایگاه امدادونجات بین شهری شهدای امدادگر گلپایگان گفتند : از اینکه در مراسم صد در صد الهی و معنوی خدمت رسانی به حادثه دیدگان شرکت می کنم بسیار خوشحالم.

آیت الله محمدی گلپایگانی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر میهن و همچنین مقاومت این دلیرمردان در برابر دشمنان در جنگ هشت ساله دفاع مقدس افزودند : رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی تمسک به ولایت فقیه و حب اهل بیت است.

ایشان اضافه کردند : خدمات هلال احمر همه از صمیم قلب و با اعتقاد در زمینه های حج ، حوادث مترقبه و غیر مترقبه است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ادامه بیاناتشان خاطر نشان کردند : هرکاری که رنگ الهی داشته باشد برکت خواهد داشت و اگر می خواهید رنگ الهی پیدا کند به خدا توکل کنید و برای رضای خدا باشد.

آیت الله محمدی گلپایگانی افزودند : شما عزیزان هلال احمری جای خوبی را برای خدمت رسانی انتخاب کرده اید و ذخیره ای برای اخرت شماست ، این خدمت را با هیچ کاری عوض نکنید .

ایشان در پایان با اشاره به آثار و برکات این خدمات در زندگی فردی اظهار کردند: آثار و برکات این خدمات علاوه بر زندگی خودتان در زندگی فرزندانتان نیز  اثر دارد.
 
 
 روابط عمومی جمعيت هلال احمراستان اصفهان   

+ نویسنده مدیر در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 |
‏گزارش تصویری آئین بهره برداری و افتتاح پایگاه امدادونجات بین شهری شهدای امدادگر گلپایگان و کلنگ زنی پایگاه امدادونجات بین شهری شهید محمداسماعیل غزنوی روستای امامزاده ابراهیم گلپایگان‏

هفته هلال احمر93
+ نویسنده مدیر در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 |
1- مانور زلزله مهدکودک ها

2- اعزام کاروان  سلامت

تست سلامت و اهدا خون

عطر افشانی مزار شهدا

مانورمداخلات اجتماعی در زلزله

مسابقات امدادی امدادگران و نجاتگران

بازدید از سرای سالمندان

مانور لحظه صفر نجاتگران پایگاه

شرکت نجاتگران در مانور استانی سیلاب - شهرستان چادگان

جزوه دوره آموزشی پایه داوطلبی 40 ساعته
+ نویسنده مدیر در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 |

آشنایی با جمعیت هلال احمر ایران

اهداف جمعیت هلال احمر

1-    تلاش برای تسکین آلام بشری

2-    تامین احترام انسان ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها

3-    حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها .

 

بقیه را در ادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب
اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی فاطمیه
+ نویسنده مدیر در یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 |


خانم فروغ منصوری
خانم فاطمه گورابی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد و کپی برداری از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است...